• Boots apotek på Spelhaugen er blant de 36 apotekene som fra mandag 17. januar vil tilby koronavaksine. Dette bildet er fra mars 2020, helt i starten av den første nedstengingen. (Arkivfoto: Kim Bøyum)

Kommunen har inngått avtale med 36 apotek om koronavaksinering

Bergen kommune har inngått avtale om koronavaksinering med 36 apotek spredt i de ulike bydelene. Apotekene starter med vaksinering mandag 17. januar. Dette opplyser Bergen kommune i en pressemelding.

– Apotekene bidrar til at vi kan styrke vaksinetilbudet ytterligere i Bergen. Vi har tro på at et vaksinetilbud ute i bydelene vil gjøre det enklere for innbyggerne og bidra til økt vaksinedekning i Bergen. Jeg oppfordrer særlig flere av dem som ikke har kommet i gang med vaksineringen om å benytte muligheten nå. De er hjertelig velkomne både på apotekene og i de kommunale vaksinasjonsstedene, sier Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet.

– Flere innbyggere, og spesielt blant den eldste aldersgruppen, har gitt tilbakemelding på at de ønsker å motta vaksine i egen bydel. Vi håper at tilbudet på apotekene vil føre til at enda flere innbyggere også sikrer seg oppfriskningsdosen, sier Elisabeth Engelsen, leder for vaksineprosjektet. 

– Det er flott at Bergen kommune legger til rette for at innbyggerne også kan få koronavaksine i et av byens apotek. Jeg tror mange vil oppleve det som lettvint å kunne ta vaksinen i apotek, som igjen kan føre til at enda flere tar vaksinen. Apotekene er veldig motiverte for denne oppgaven, og de gleder seg til å bidra, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

I Fyllingsdalen og Laksevåg deltar disse apotekene i avtalen:

  • Apotek 1 Fyllingsdalen Knudsenkvartalet

  • Apotek 1 Laksevåg

  • Apotek 1 Oasen

  • Apotek 1 Olsvik

  • Boots apotek Fyllingsdalen

  • Boots apotek Laksevåg

  • Boots apotek Loddefjord

  • Boots apotek Spelhaugen

  • Drotningsvik apotek

Alle som har fylt 16 år og som tilfredsstiller krav til minimumsintervall mellom dosene. Apotekene har forskjellige åpningstider og ulik kapasitet på hvor mange de har anledning til å vaksinere daglig. Bergen kommune opplyser at de legger inn lenker til informasjon og timebestilling om koronavaksinering fortløpende til de enkelte apotekene. Husk legitimasjon. 

Av

Mette L. Skulstad

skulstad@sydvesten.no