Minneord over Trygve Sjursen:

Laksevåg og Lyngbø Sportsklubb har mistet en tro tjener

Trygve Sjursen sovnet stille inn på Løvåsen sykehjem etter en tids sykdom.

Trygve kom fra en kjent familie på Laksevåg, han bodde i Bakken og jeg i gaten nedenfor i Kringsjåveien, han var et par år eldre enn meg, men han var en interessant gutt, så aldersforskjellen betydde ikke så mye.

Gjennom sønnen Stig Inges meritter som fotballspiller i Lyngbø Sportsklubb ble han trukket med inn i idrettsarbeidet og ble klubbens leder over flere år.

Gjennom hele sitt yrkesaktive liv var Trygve knyttet til pensjons-forsikringsmiljøet. Etter skolegang startet han opp i Norsk Kollektiv Pensjonskasse på Murhjørnet. Han ble med å utvikle selskapets hullkortsystemer. Selv om selskapet skiftet navn noen ganger, var Trygve alltid tro mot sin første arbeidsgiver.

Ved Trygve Sjursens bortgang har bydelen Laksevåg og medlemmene i Lyngbø Sportsklubb mistet en tro tjener og vi lyser fred over hans minne.

Av Arne Jakobsen

Andre saker