• Annelie Mania, Benjamin Kleppe Trovik, Kasper Bolset Solheim. (Betina hadde ikke mulighet til å være med på bilde). (Foto: Privat)

Skolen må bygges en annen plass

Vi er fire elever på 8. trinn fra Ortun skole. Vi har fått med oss at et grøntområde ved Krokatjønnveien 3 planlegges å sprenges bort, og bygges skole på. Vi forstår at det er behov for nytt skolebygg, men dette er dårlig plassert.

Vi er fire elever på 8. trinn fra Ortun skole. Vi har fått med oss at et grøntområde ved Krokatjønnveien 3 planlegges å sprenges bort, og bygges skole på. Denne informasjonen fant vi på områdereguleringsplanen til Fyllingsdalen. Området er markert BU3, som vil si at dette område er satt av til undervisning. Vi forstår at det er behov for nytt skolebygg, men dette er dårlig plassert. Der forslaget til skolen er plassert nå, renner det en fin bekk langs turveien. Dette er virkelig en av de fineste delene med dette stedet. Skogen er hjemmet til utrolig mange dyr og insekter, og alt dette kommer til å bli ødelagt om det bygges en skole her. Det er allerede for få grøntområder i Fyllingsdalen, og å bygge flere bygg her vil bare skade klimaet mer. Området har en populær tursti som blir brukt flere ganger daglig. Det er også flere barnehager som går det med småbarna og bruker området til opplæring. Vi mener at en skole er bedre plassert på Bønes for eksempel. Det er allerede flere elever fra Bønes som går på skoler i Fyllingsdalen, så det hadde passet bra med en skole der uansett.

Andre saker