• En tidligere planlagt nedlegging av helsestasjonene i Laksevåg bydel førte til etablering av helsestasjonslokaler i Familiens hus i Oasen.

Meninger:

Bør brukerne av helsestasjonene i Loddefjord og Olsvik være urolige?

Betyr dette egentlig nedlegging av Loddefjord og Olsvik helsestasjoner? spør innsenderne.

Det er med undring vi leser informasjonen på kommunetorget i BT lørdag 14. januar:

«Midlertidig flytting av Olsvik og Loddefjord helsestasjon til Oasen». Dette er en tekst som skaper flere spørsmål enn den gir svar.

«Fra 1. februar vil helsestasjonsdrift på Loddefjord og Olsvik helsestasjon bli midlertidig flyttet til Laksevåg helsestasjon og Familiens hus på Oasen senter.»

Hva betyr midlertidig? Det er vel lite sannsynlig at de to helsestasjonene som midlertidig ikke lenger skal være i drift blir satt tilbake i drift etter noe tid? Betyr dette egentlig nedlegging av Loddefjord og Olsvik helsestasjoner?

Og hva betyr at dette er «... nødvendig for å kunne gi en faglig forsvarlig og forutsigbar helsestasjonstjeneste.»? Bør brukerne av Loddefjord og Olsvik helsestasjoner være urolige for om de har benyttet en helsestasjon med faglig uforsvarlig og uforutsigbar drift? For oss som har kjent disse helsestasjonene fra innsiden og kjenner den gode kvaliteten til fagfolk som jobber der, blir det viktig å heller sette søkelyset på debatten om samlokalisering og nedlegging av helsestasjoner. Kanskje den annonserte samlokaliseringen ikke handler om en faglig forsvarlig helsestasjonstjeneste, men om økonomi. Det er selvsagt dyrt for kommunen å ha helsestasjonskontorer stående tomme ved Familiens hus på Oasen.

En tidligere planlagt nedlegging av helsestasjonene i Laksevåg bydel førte til etablering av helsestasjonslokaler i Familiens hus i Oasen. Disse skulle romme alle helsestasjonsbrukere fra bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen. Da dette ble kjent for brukerne av de lokale helsestasjonene oppsto det protester. Samlokaliseringen ble utsatt, men ser nå ut for å bli satt i verk på kort varsel. Selv om det kanskje er for seint å endre på denne avgjørelsen, vil vi ønske en debatt om kjerneverdiene i helsestasjonstjenesten velkommen.

Det er viktig å framheve at helsestasjonen skal være et sted for alle med små barn. Helsestasjonen er et lovpålagt og gratis lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig for alle barn og deres foreldre, uavhengig av sosial tilhørighet. Også for brukere uten bil. Og hva med den viktige nettverksbyggingen som foreldre opplevde ved lokal helsestasjon? Er det mangelfull ivaretakelse av også slike forhold kommunen har i tankene når ulempene ved flyttingen beklages?

I den anerkjente boken, «Helsestasjonen – en forpost i kampen for det gode liv», formidler Birgit Bogen sin visjon om å bruke helsestasjonen for å trygge småbarnsforeldre i sine foreldreroller. En oppgave vi har erfart at de lokale helsestasjonene – Loddefjord og Olsvik helsestasjoner - har utført på en utmerket måte. Er det mulig å beholde de lokale helsestasjonene slik at de fortsatt kan være forposter – lett tilgjengelige støttepunkter - for småbarnsforeldre?

Av Ingeborg Nilsen og Vibeke Sætre, pensjonerte helsesykepleiere

Andre saker