SV deler Erik Abrahamsen fra Høyres ønske om å gjøre Laksevåg bedre. Det skjer ved å satse på de mange, ikke de få. Dersom det blir et skifte i Bergen med høyresiden i byråd, lover dette ikke godt for Laksevåg.

Laksevåg har en lang og stolt historie som de fleste av oss som bor her er glade i. Selv om områdesatsningen er over, er det fortsatt en bydel med levekårsutfordringer. På Laksevåg, som i resten av Bergen og verden, er det økende og ødeleggende klimagassutslipp, utfordringer med kommersialisering og privatisering av offentlige møteplasser.

SV arbeider for å gjøre Bergen til en kortreist nullutslippsby preget av gode nabolag og oppvekstmiljø, der folkehelse, inkludering og sosial utjevning prioriteres i all byutvikling, og der folk trives med å bo, jobbe og leve.

Les også

Laksevåg fortjener bedre

De største byutviklingsprosjektene i Bergen fremover er transformasjonen av containerhavnen på Dokken, Laksevåg verft og Laksevågneset. SV ønsker å se disse prosjektene i sammenheng med hverandre og med den allerede eksisterende bebyggelsen i nærheten for å sikre en best mulig helhetlig utvikling.

Derfor vil SV styrke innbyggernes mulighet til å påvirke byutviklingen og satse på utbyggere som ønsker å bygge i tråd med demokratisk vedtatte planer.

SV har foreslått at det skal settes av mer midler til offentlig planer slik at vi både kan sikre innbyggernes interesser og samtidig ha en effektiv byutvikling. Slik sikrer vi at de nye byområdene blir inkluderende og mangfoldige, og på samme måte skaper vi et Laksevåg for oss som bor der nå, og for fremtiden.

Et Laksevåg som er det beste for byen. Høyre har ikke en eneste gang tatt til ordet for å styrke planavdelingen, de har faktisk skrevet svart på hvitt i sine budsjetter at de vil kutte.

For hvordan vi skal bo sammen i indre Laksevåg i fremtiden?

Byutviklingen som vedtas vil prege Laksevåg for nåværende og fremtidige beboere. Valgene blir en permanent del av Laksevåg. Derfor må dette skje i samråd med identiteten til Laksevåg.

Plan- og bygningsloven er allerede en "ja-lov", du får ikke et nei på søknaden din om du ikke bryter med noen av de kvalitetskravene som et nesten enstemmig bystyre har satt, inkludert Høyre. En "ja-holdning" til utbyggerne slik Høyre ønsker, vil kunne føre til fragmentering, forhastede beslutninger og i siste ende byutvikling av lav kvalitet.

Les også

Med byrådets politikk blir Loddefjord bedre

Og når Høyre truer med å legge ned Byarkitekten, truer dette også byutviklingen på Laksevåg. Dette vil true kulturminnene, verneverdig bebyggelse og anlegg på Laksevåg verft, noe som igjen vil true identiteten til bydelens identitet. Med andre ord vil arven til Laksevåg bli tilsidesatt for kapital, og områder med dårlig kvalitet vil dominere. Et "Kaksevåg", ikke et "Laksevåg".

Med SV får du et parti som vil at Laksevåg skal være en god bydel å bo i for alle.

Det kan sies mye om den nyere delen av Damsgårdsveien. Leilighetene er for de få og er utilgjengelige for de mange. Det er også for få naturlige møteplasser. Det hederlige unntaket er Delegården på Gyldenpris, et prosjekt med fokus på deling i Damsgårdsveien 87. Delegården er utformet som et byhus. Byggets første etasje vil ha en utadrettet profil med fellesfunksjoner som inviterer folk inn. Her finnes nabolagskjøkken, bar, sauna og vaskeri, som vil være tilgjengelig for beboere, nabolaget og offentligheten for øvrig. Dette er noe SV ønsker mer av.

SV satser på fellesskapsløsninger – der det vil være plass til alle innbyggerne på Laksevåg verft og Laksevågneset. Vi vil investere i fellesskapet for å svare på fremtidens utfordringer. Nøkkelen ligger i at en variert befolkning, inkludert studenter, mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldre og barnefamilier, kan bo sammen for å gjøre bydelen bedre.

På Laksevåg har vi plass til alle.