• Trond Leganger er innstilt som ny styreleder i FK Fyllingsdalen. (Foto: Kim Bøyum)

Innstilt som ny styreleder

Fredag formiddag kom valgkomiteen i FK Fyllingsdalen med sin innstilling til nytt styre.

Den ble publisert på FKFs nettside og ser slik ut:

 

Leder: Trond Leganger

Nestleder: Ann-Kristin Nilsen

Medlemmer: Bjørn Magne Lien, Camilla Hovden, Geir Hopsdal, Audun Dalland, Espen Johannesen

Vara: Steinar Carlsen

 

Styret skal velges på den ekstraordinære generalforsamlingen som finner sted onsdag 4. desember klokken 18. Det forrige styret trakk seg på årsmøtet 30. oktober som en følge av at deres budsjettforslag ble nedstemt. Samtidig trakk Trond Leganger, som nå er innstilt som ny styreleder, seg fra vervet han hadde som leder av kontrollkomiteen. Som Sydvesten skrev 31. oktober, tok Leganger et oppgjør med dem som hadde avvist det daværende styrets budsjettforslag.

− Dette er meget trist. Jeg står også – sånn at dere er klar over det – for mye av inntektene vi henter inn. Jeg er direktør i Ragn-Sells, som er med og bidrar. Vi har et datterselskap som er med og bidrar, og vi har venner som bidrar. Jeg kommer til å trekke meg fra det. Jeg stiller meg solidarisk med styret, sa Leganger på møtet for drøyt tre uker siden.

«Skal farge Norge lilla»

Valgkomiteen skriver følgende på klubbens nettside i forbindelse med innstillingen:

«Valgkomiteens målsetning var å legge frem et forslag til et styre som er samlende for klubben. Basert på at det skal velges et helt nytt styre har vi valgt å samle kandidater med ulike kvalifikasjoner og ambisjoner. Vi har jobbet med å få til en dialog mellom representanter for barne-, bredde-, kvinne- og satsingslag, og vi har fått mange konstruktive tilbakemeldinger og gode innspill underveis i prosessen. Fellesnevnere har vært klubbens sportsplan og visjon: «Vi skal farge Norge lilla». Dette ønsker vi å gjøre med utgangspunkt i følgende verdier: Fotballglede. Kvalitet. Fellesskap.»

Videre heter det:

«Sportsplanen er et grunnleggende fundament for all sportslig aktivitet, og denne har retningslinjer som skal ta hensyn til alle spillerne i klubben - både de som har ambisjoner og ønsker å nå så langt som mulig og de spillerne som ikke ønsker å trene like mye som de andre.»

 

LES OGSÅ (artikkelen fortsetter nedenfor):

En måned med maktkamp i FKF

Disse var til stede da FKFs framtid ble diskutert

− Smertelig klar over at klubben blør

Derfor kan kalenderen avgjøre FKF-maktkampen

- Et uklokt valg

Leter etter et samlende styre

Styret trakk seg med umiddelbar virkning

Trekker ut seg, firmaet, datterselskapet og sine venner

Denne SMS-en fra Trond Mohn vekker oppsikt på Varden

Åpner for å komme tilbake som daglig leder

Dette sa Kjell Tennfjord før årsmøtet


Valgkomiteen skriver at «vi har mange gode menneskelige ressurser, sterke krefter og høy kompetanse i FKF, slik at vi sammen kan skape en klubb som gjenspeiler visjonen og verdiene våre. Valgkomiteen er svært optimistisk da samtalene har vist at det, til tross for ulikt ståsted og utgangspunkt, er stor vilje blant kandidatene til å jobbe sammen til beste for FKF og alle klubbens medlemmer. Vi har derfor stor tro på at FKF kan komme styrket ut av denne prosessen.»

Komiteen fortsetter:

«Vi er av den oppfatning at vi har klart å nå målsetningen vår om å kunne innstille et styre som er samlende, og at dette er en god løsning for klubben. Videre har valgkomiteens mål har vært at kommende valg må bli mer enn en kriseløsning som varer frem til neste ordinære årsmøte i klubben. Derfor er det viktig å understreke at foreslåtte medlemmer er innstilt på å bidra også utover denne første perioden. Men kandidatene stiller til valg under forutsetning av at sammensetningen blir som foreslått av valgkomiteen.»

Lang erfaring

Valgkomiteen begrunner innstillingen av hver enkelt person på følgende måte:

Leder Trond Leganger: Trond har lang erfaring fra ulike styreverv i næringslivet og idrettslag. Var FKFs første styreleder etter at klubben ble stiftet i 2011.

Nestleder Ann-Kristin Nilsen: Ann-Kristin har lang bakgrunn i klubben som spiller og leder, blant annet som leder for sportslig utvalg. I tillegg har hun idrettsfaglig kompetanse. Hun er i gang med en doktorgrad innen temaet talent- og ekspertiseutvikling i fotball. I tillegg har hun B-lisens som fotballtrener.

Bjørn Magne Lien: Bjørn har vært engasjert i klubben rundt Gutter 07 fra oppstart og frem til dags dato. Han er, i likhet med resten av styret, opptatt av at bredde og satsing skal gå hånd i hånd. Alle skal inkluderes i klubben og ha et tilbud i forhold til interesse og ferdigheter.

Camilla Hagerup Hovden: Camilla har vært med i FK Fyllingsdalen i 3 år, de to første som spiller på damelaget. Siden som en del av trenerteamet på damelagene med hovedansvar for klubbens rekruttlag i 3.divisjon kvinner. Hun er utdannet siviløkonom.

Geir Hopsdal: Geir er en engasjert forelder med lang spillererfaring, og i mange år trener i barne- og ungdomsfotballen i FKF. Ønsker å bli bidragsyter på det sportslige i klubben. Har et ønske om at FKF skal være en klubb hvor alle spillere trives.

Audun Dalland: Audun er foreldrekontakt for G-15 (2004). I tillegg er han bidragsyter for J-05 (2005) og J-11 (2008) Ønsker å bidra inn mot jentelagene og ungdomsfotballen. At flest mulig har et fritidstilbud og at det blir tilrettelagt både for de som ønsker å spille litt og de som ønsker å spille mye.

Espen Johannesen: Espen er lagleder for G2007 som nå går inn i ungdomsfotballen. Tidligere ansatt i klubben rundt barn / bredde, hovedsakelig med arrangement. Tidligere medlem av sportslig utvalg gutter bredde.

Steinar Carlsen (vara): Steinar var tidligere trener på jentesiden i klubben i 10 år, fra Fyllingen IL til FK Fyllingsdalen. Tidligere medlem av sportslig utvalg jente/dame.

Av

Kim Bøyum

kim@sydvesten.no

Relaterte saker