Årsaken er at Sotralink-prosjektet har startet arbeidet med tunnelinnslaget i Harafjellet ved Storavatnet og har sperret turveiene.

På spørsmål fra Høyres Chris Jørgen Rødland i utvalg for miljø og byutvikling 31. august svarte byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) at turveiene vil forbli stengt frem til 2027-2028 og at alternativ tilkomst i disse 5 årene vil være fra Alvøen idrettspark.

Les også

På Laksevåg har vi plass til alle

5 år er lang tid og atkomst til Alvøen idrettspark er bilbasert. Laksevåg Høyre vil derfor følge opp denne saken hvis vi kommer i posisjon etter valget. Det bør være mulig å etablere en trygg, midlertidig turvei uten at dette forsinker fremdriften på det lenge etterlengtede nye Sotrasambandet.

Det bor ca 20.000 mennesker i Laksevåg vest for Lyderhorn, flertallet av disse har benyttet denne atkomsten til Alvøyskogen, en mulighet som nå forsvinner. Dette fremmer ikke god folkehelse!

Les også

Da Erik ble pensjonist, startet han en ny karriere