Kommune- og fylkestingsvalget 11. september er et retningsvalg. Hvilket Bergen ønsker du deg?

Det skjer mye i bydelen vår! De siste årene har vi fått på plass nybygg for Holen skole, Fysak på Melkeplassen har blitt en suksess, og vi har satset på åpne fritidsklubber og tiltak for å få unge ut i arbeid. Helsestasjonstilbudet i Loddefjord er sikret, og Arbeiderpartiet har planene klare for å bygge ut Frieda Fasmer til et topp moderne sykehjem med flere plasser.

Vi støtter opp om frivilligheten og vil jobbe videre med å utvikle Laksevåg bydel til å bli enda bedre. Områdesatsingen har vært et gode for bydelen vår som vi ønsker å videreføre.

Det er viktig med en god og trygg oppvekst for barna våre. Derfor har vi satset på gratis SFO for de yngste barna. SFO er en arena for å danne nye vennskap, forsterke eksisterende vennskap og lære gjennom sosial lek. Vi vil jobbe for at SFO skal inneholde enda mer av det gode. Mer kulturaktivitet, mer fysisk aktivitet og mer lek. Vi ser at flere elever velger bort SFO i overgangen fra tredje til fjerde klasse. Derfor er det så bra at skolene og SFO tar initiativ til aktiviteter og innhold som er tilpasset de eldste barna. Fjerdeklasseklubben på Alvøen skole er et godt eksempel på dette!

Etter hvert som barna blir eldre, har de behov for gode fritids- og aktivitetstilbud. Den organiserte idretten passer ikke for alle, og derfor vil vi jobbe for at det etableres et eget Fysak i Loddefjord og et nytt Elvetun Ungdomshus. Vi vil pusse opp Laksevåghallen fordi barn og unge trenger et godt og variert idrettstilbud. Det er derfor nødvendig med et nytt 25m basseng og opplæringsbasseng ved Laksevåghallen. Vi vil også se på muligheten for å etablere en turvei rundt Bjørndalspollen med badeplass innerst i pollen.

Les også

Med byrådets politikk blir Loddefjord bedre

Loddefjord Idrettslag har ventet tålmodig på hall i Alvøen idrettspark. I sommer vil Bergen kommune presentere den endelige planen for hallen, og allerede i høst starter gravingen. Det betyr mye for de aktive barna og ungdommene i den delen av bydelen vår, og ikke minst – det er viktig for klubben slik at den kan ivareta medlemmene sine, og samtidig ha mulighet til å utvide tilbudet sitt.

Vi bor i en bydel med en lang og stolt historie, og det er viktig for meg at vi både ivaretar særpreget i bydelen vår samtidig som vi gjør den enda bedre. Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet for å bidra til å utjevne forskjeller, og gjøre byen vår best mulig for alle som bor her. Det betyr noe hvem som styrer.