Sosialbyråd Line Berggreen Jacobsen skriver i Sydvesten 4. mai at noe av det beste med Bergen er at vi har mange forskjellige bydeler. Det er jeg helt enig i.

Men det er også her problemet ligger, når offentlige tilbud sentraliseres og enkelte bydeler får lengre reisevei til viktige, offentlige tjenester.

Det er veldig bra at byrådet har snudd om helsestasjonen, men jeg forstår fremdeles ikke iveren etter denne sentraliseringen i Familiens Hus.

Jeg tror ikke lengre reisevei gir bedre tilbud, tvert imot. Vi trenger å skape gode fellesskap der folk bor, i bydelene, akkurat slik sosialbyråden selv skriver i sitt innlegg.

Les også

Med byrådets politikk blir Loddefjord bedre

Det er bra at Ap har tro på egen politikk for Loddefjord, og vi i Rødt støtter langt på vei mange av tiltakene Berggreen Jacobsen never i svaret til oss.

Vi er også hjertens enig i det klinkende klare neiet hun presenterer på spørsmålet om Loddefjord trenger Høyrepolitikk. For å få dette til, forventer vi dermed at budsjettavtalen det AP-ledede byrådet har for 2023 med nettopp Høyre, forblir et unntak for historiebøkene.

Men vi er fremdeles ikke fornøyde før Berggreen Jacobsen og partiet hennes avslutter ekteskapet med et av de mest fagforeningsfiendtlige partiene i Norge, nemlig Venstre.

Istedenfor å flørte med høyresiden, som vi tydeligvis er enige om at fører en langt dårligere politikk for bydelene våre, så håper vi nå at Ap vil vise at de står sammen med resten av venstresiden. Det trenger Loddefjord, og det trenger Bergen.